Blog

Αρχική > Blog

1. Στο άρθρο 20 του Κανονισμού GDPR προβλέπεται ότι το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασία στον οποίο τα έχει παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Περαιτέρω, έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία:α) βασίζεται σε συγκατάθεση καιβ) διενεργείται με αυτοματοποιημένα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

O Γενικός Κανονισμός εισάγει μία καινούργια αρχή που ονομάζετε αρχή της Λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία (οργανισμοί/φορείς/επιχειρήσεις), που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, οφείλουν να διαμορφώνουν τις διαδικασίες τους, τα τεχνικά αλλά και τα οργανωτικά τους συστήματά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποδεικνύουν, ανά πάσα στιγμή, τόσο ενώπιον των εποπτικών αρχών όσο και των δικαστηρίων, ότι...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανωνυμοποιημένα και ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα σύμφωνα με την αρχή της περιορισμένης χρονικής διάρκειας διατήρησης των δεδομένων, η οποία περιέχεται τόσο στην Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων GDPR, τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται «με μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των προσώπων στα οποία αναφέρονται μόνο κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει την απαιτούμενη για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα παιδιά είναι μία ιδιαίτερη κατηγορία όσο αφορά την προστασία τους κατά την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων, ιδίως, για τον λόγο ότι δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που, ενδεχομένως, συνεπάγεται η επεξεργασία αυτή των προσωπικών τους δεδομένων, γεγονός που προστατεύει ο νέος κανονισμός GDPR.Επεξεργασία με ΣυγκατάθεσηΌταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εξασφαλίσει ότι το παιδί έχει ενημερωθεί και κατανοήσει σε τι...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η σύσταση μιας εταιρείας στη Βουλγαρία μπορεί να προσφέρει πλήθος πλεονεκτημάτων στις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε αναζήτηση άμεσων λύσεων ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Οι Βουλγάρικες εταιρείες είναι αναγνωρισμένες σε διεθνή επίπεδο, μετά από την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2007 και γι αυτό η ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία αποτελεί ένα trend των ημερών μας.Πολλά ακούγονται τα τελευταία...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

(1) Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει αν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, ειδικά μετά την εφαρμογή του GDPR. Προς τούτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να του απαντήσει εγγράφως και να του παρέχει αντίγραφο με τα προσωπικά του δεδομένα κατόπιν σχετικού αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων, όπου αυτό δεν προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια.(2) Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
crm-in-cloud-710x469

Τον τελευταίο καιρό στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο γίνονται πολλές αναφορές στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις που την εφαρμόζουν. Αν θέλετε κ εσείς να εξοικονομήσετε κόστος και χρόνο από τη διαδικασία της τιμολόγησης, μπορείτε να το καταφέρετε μέσω της ολοκληρωμένης, σύγχρονης και αυτοματοποιημένης εφαρμογής ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής τιμολογίων και αποδείξεων της επιχείρησής σας. Πρόκειται για μία ασφαλή, αξιόπιστη και αποτελεσματική...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
crm_0

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι μία σύγχρονη και αυτοματοποιημένη υπηρεσία, με βάση την οποία μπορούν να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, η ανταλλαγή και η διαχείριση των παραστατικών μεταξύ των επιχειρήσεων. Η υπηρεσία αποτελεί την πιο σύγχρονη και εγγυημένη λύση για τη διαχείριση των τιμολογίων και των αποδείξεων, που εκδίδονται από μία επιχείρηση. Αναφέρεται στη δυνατότητα ανταλλαγής με τους συνεργάτες σας, παραστατικών ηλεκτρονικά, χωρίς να είναι απαραίτητη η φύλαξη και...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
slide_4

Στη σημερινή δύσκολη οικονομικά εποχή για τον επιχειρηματικό κόσμο που διανύουμε, ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι απαραίτητος για να επιβιώσουν. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα μπορέσει να αυτοματοποιήσει την ιδιαίτερα δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία της έκδοσης και παραλαβής των χάρτινων παραστατικών, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων προς όφελος της επιχείρησης. H χρήση για μια εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί πρόκληση για τους Έλληνες επαγγελματίες. Έχοντας τη...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Cloud-crm-1024x535

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησής σας, μέσω της κατάργησης εκτύπωσης των τιμολογίων και την ηλεκτρονική τους αποστολή. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αφορά την κατάργηση του έντυπου τιμολογίου και την αποστολή του ηλεκτρονικά. Τιμολόγια που εκδόθηκαν, σαρώθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε ηλεκτρονική μορφή και απεστάλησαν με email στον παραλήπτη, θεωρούνται ηλεκτρονικά. H ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι μια εξελιγμένη και σύγχρονη διαδικασία τιμολόγησης, η...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ