Διαχείριση Πελατών & Πελατολογίου – Peneza.com

Αρχική > Διαχείριση Πελατών & Πελατολογίου – Peneza.com
Διαχείριση Πελατών & Πελατολογίου – Peneza.com

Η αποτελεσματική Διαχείριση Πελατών στις ημέρες μας είναι ένα πραγματικά σημαντικό εργαλείο στα χέρια κάθε επιχειρηματία, το οποίο του επιτρέπει την αποδοτικότερη χαρτογράφηση του πελατολογίου του και την καλύτερη καταγραφή, τόσο των αναγκών, όσο και των ιδιαιτεροτήτων όλων των πελατών του.

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Πελατολογίου ή Cloud CRM, είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει την εκάστοτε επιχείρηση να γνωρίσει τους πελάτες της καλύτερα. Μία Εφαρμογή CRM είναι μία Εφαρμογή Διαχείρισης Πελατών που επιτρέπει στους χρήστες, μέσω μίας βάσης δεδομένων και σε πραγματικό χρόνο, να έχουν πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα για αποτελεσματική Διαχείριση Πελατολογίου, όπως την απλή καρτέλα στοιχείων, τη λίστα όλων των αγορών τους, το υπόλοιπο του λογαριασμού τους, τα ενεργά και ληγμένα συμβόλαιά τους, τις τρέχουσες ή παλαιότερες προσφορές που τους έχουν γίνει.

Λογισμικό CRM

Ένα Λογισμικό CRM όπως το Peneza.com, σας επιτρέπει να αποκτήσετε άμεση εικόνα για κάθε πελάτη σας ξεχωριστά μέσα από μία μεγάλη γκάμα λειτουργιών όπως:

  • Αυτοματοποίηση Πωλήσεων: Δώστε πρόσβαση στους εκπροσώπους πωλήσεων και άμεση εικόνα του αγοραστικού μοντέλου και των προτιμήσεων των πελατών τους.
  • Marketing: Βοηθήστε τα Στελέχη Marketing να σχεδιάζουν και να χειρίζονται καλύτερα τις καμπάνιες, να προσαρμόζουν τα διαθέσιμα budget στα κανάλια προώθησης, να δημιουργούν στοχευμένες καμπάνιες, και να αποκτούν έγκυρους δείκτες απόδοσης και αποτελέσματα για κάθε μία καμπάνια που εκτελείται.
  • Εξυπηρέτηση & Υποστήριξη: Επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες τους, εξειδικευμένη και σωστή προϊοντική υποστήριξη και οργανωμένη εξυπηρέτηση
  • Αναλύσεις – Στατιστικά: Παράγουν αναλυτικές αναφορές, οι οποίες ανανεώνονται δυναμικά σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας και γραφική απεικόνιση των δεικτών. Έτσι, μπορείτε να προσδιορίσετε καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους σας, να χαράξετε επιτυχημένες στρατηγικές και να κάνετε βελτιστοποίηση πωλήσεων.

Ένα Λογισμικό Διαχείρισης Πελατών σας προσφέρει ένα τεράστιο πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, καθώς σας προσφέρει ουσιαστικότερη επαφή με τους πελάτες σας, αλλά και πληρέστερη εικόνα αναφορικά με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να αποφασίσετε πως θα διαχειριστείτε κάθε πελάτη σας ξεχωριστά ώστε να επιτύχετε τους στόχους σας και να αφήσετε τους πελάτες σας ικανοποιημένους, γεγονός που θα τους κάνει να σας προτιμήσουν και πάλι στο μέλλον.


Σχετικά Άρθρα